Vishuddha

Home / glossary / Vishuddha

[sanskrit type= »chakra » name= »Vishuddha »]