Surya Bhedana

Home / glossary / Surya Bhedana

[sanskrit type= »pranayama » name= »Surya Bhedana »]