Samana Vayu

Home / glossary / Samana Vayu

[sanskrit type= »vayu » name= »Samana Vayu »]