Prana Vayu

Home / glossary / Prana Vayu

[sanskrit type= »vayu » name= »Prana Vayu »]