Pavamana

Home / glossary / Pavamana

[sanskrit type= »mantra » name= »Pavamana »]