Padahastasana

Home / glossary / Padahastasana

[sanskrit type= »asana » name= »Padahastasana »]