Makara Krama

Home / glossary / Makara Krama

[sanskrit type= »sequence » name= »Makara Krama »]