Halasana

Home / glossary / Halasana

[sanskrit type= »asana » name= »Halasana »]