Gomukhasana

Home / glossary / Gomukhasana

[sanskrit type= »asana » name= »Gomukhasana »]