Apana Vayu

Home / glossary / Apana Vayu

[sanskrit type= »vayu » name= »Apana Vayu »]